innerbanner
تقدیر از مدیریت محترم شرکت بالان صنعت جناب آقای ابنوزاده به عنوان حامی محیط زیست
به مناسبت هفته درختکاری همایش تقدیر از حامیان محیط زیست در شرکت شهرک های صنعتی استان فارس برگزار شد.