innerbanner
بهترین وقت اقدام برای استاندارد آسانسور چه زمانیست؟
سلام شما باید توسط شرکتهای عضو سندیکا اقدام به دریافت استاندارد کنید چون ابتدا آسانسور شما باید قرارداد سرویس یکساله را داشته باشد تا بعد اقدامات بعدی برای استاندارد صورت بگیرد و اینکه خرابی های زیاد شما بستگی دارد که چه مواردی باشد و نمی شود هر خرابی را دلیل بر غیر استاندارد بودن آسانسور دانست
پرسشگر:
پرسش : 
ایمیل :
موبایل :
کد امنیتی :
captcha