innerbanner

جک پالت های ویژه

جک پالت های ویژه

جک پالت ویژه حمل رول و قرقره (BJPR)

مشخصات جک پالت ویژه حمل رول وقرقره

                                                                                                                                                                                                                        

جک پالت با پوشش گالوانیزه (BJPG) 

- استفاده گسترده در صنایع غذایی ، شیمیایی ، دارویی و دریایی     

 

جک پالت استیل (BJPS)                                                  

- استفاده گسترده در صنایع غذایی، شیمیایی، دارویی و دریایی و بسیار حساس

- امکان استفاده در محیط های با دمای بسیار پایین مانند سردخانه ها

  جک پالت استیل                                     

 

مشخصات جک پالت استیل