innerbanner

جک پالت های ویژه

جک پالت های ویژه

جک پالت ویژه حمل رول و قرره (BJPR)

                                                                                                                                                                                                                        

جک پالت با پوشش گالوانیزه (BJPG) 

- استفاده گسترده در صنایع غذایی ، شیمیایی ، دارویی و دریایی     

 

جک پالت استیل (BJPS)                                                  

- استفاده گسترده در صنایع غذایی، شیمیایی، دارویی و دریایی و بسیار حساس

- امکان استفاده در محیط های با دمای بسیار پایین مانند سردخانه ها