innerbanner

بالابر عنکبوتی

بالابر عنکبوتی

با چهار پایه استقرار روی زمین و ظاهری خاص،بالابر عنکبوتی نامیده می شود.دارای مشخصاتی همچون ساختار بسیار مستحکم،نیاز به فضای کم،دامنه کاری وسیع و انعطاف می باشد.در مقایسه با دیگر سکوهای کار در ارتفاع،این بالابر بسیار سبکتر است و فشار کمتری را روی زمین وارد می آورد و برای فضاهای کم و باریک،مسیرهای سخت،شرایط نامناسب و سطوح داخل ساختمان مناسب است.

ویژگی ها :
- ارتفاع و عرض سیستم رانشی چرخ زنجیری دستگاه در شیب های مختلف قابل تنظیم بوده و در نتیجه قابلیت کار در محیط های سخت را پیدا میکند،در حالی که باعث هیچ آسیبی به شاسی نشده و بصورت همزمان خاصیت تطبیق پذیری دستگاه نیز بهبود میابد.
- شعاع گردش چرخ ها،به دلیل سیستم دیفرانسیلی حرکتی بکار گرفته شده ،بسیار کوچک بوده و دستگاه میتواند درجا دور خود بگردد.
- پایه های استقراربا داشتن  دو حالت کاری مختلف  باریک یا عریض و وفق پذیری بالا با محیطها و شرایط کاری مختلف میتوانند بر موانع موجود در محیط های تنگ و باریک فایق یابد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

مشخصات :