از درخواست کنندگان اخذ نمایندگی شرکت بالان صنعت خواهشمندیم ، پس از دانلود و مطالعه شرایط نمایندگی ، نسبت به چاپ و تکمیل فرم مشخصات اقدام نموده و همراه با مدارک درخواستی ، به آدرس ذیل ارسال نمایند .

صندوق پستی :775- 71455

مشاهده شرایط اعطای نمایندگی بالان صنعت

دریافت فرم اعطای نمایندگی بالان صنعت ( حقیقی )

دریافت فرم اعطای نمایندگی بالان صنعت ( حقوقی )