بلاگ - Content

 فروشگاه کابین و تجهیزات کابین آسانسور و بالابرهای خانگی بالان صنعت در شیراز افتتاح شد.

انواع کابین ، پاراشوت بهرو صنعت ، انواع ورق استیل ، سنگ کابین ، دستگیره و ... قابل عرضه در فروشگاه تجهیزات کابین بالان صنعت.

شماره تلفن های فروشـگاه : 2-38221561  و  8-38326767 - 071

بازگشت