آسانسور کششی بالان صنعت

ویژگی ها :

گیربکس دار با موتورخانه

مجهز به سامانه ایمنی ضد سقوط (پاراشوت)

اجـرای سـازه چاه آسـانسور به صـورت پیـش سـاخته و اتـصال سـریع با پیچ و مهره

قاب وزنـه ویـژه بالان صنعت جهت کاهـش تـوان مصـرفی موتـور (در دو نوع 1 به 1 و 2 به 1)

کابین در انواع معمولی، تمام استیل، پانارامیک (شیشه ای)

درب کابین در انواع اتوماتیک (تلسکوپی، سانترال)، اتوبوسی

درب طبقه در انواع تمام اتوماتیک (تلسکوپی، سانترال)، لولایی

امـکان نصب درب در دو جهت (تونلی، ساید)، با کاراسلینگ کششی ویژه بالان صنعت

تابلو برق و فرمان مطابق با استاندارد EN81

برق مورد نیاز سه فاز

حرکت سریع، نرم و بی صدا

کیفیت تولید محصولات بالان صنعت تحت مدیریت و الزامات استاندارد ایزو (توف آلمان)

تجهیزات تخصصی :

موتورگیربکس

یوک با ورق خم کاری ویژه بالان صنعت (در دو نوع 1 به 1 و 2 به 1)

فلکه هرزه گرد ویـژه بالان صنعت

گاورنر

جعبه ریویزیون (کارکدک، معمولی)

کاراسـلینگ کششی ویـژه بالان صنعت با سـازه پیچ و مهره

با تـوجه به مـوقعیت محـل نـصب

سـامانه 3VF جهت حرکت و توقف تـدریجی کابیـن (طبـق سـفارش مشتـری)

سـامانه Black Out (نجات اضطراری) جهت تـوقف کابین در هنـگام قطع بـرق در نزدیکترین طبقه (طبق سفارش مشتری)