بالابر ثابت هیدرولیکی سنگین بالان صنعت مدل: HSL4-ST

مجموعه قدرت هیـدرولیکی (پاوریونیت)

جک هیدرولیک ساخته شده از لوله سیلندری و شافت سنگ خورده یا کرم سخت اسـتاندارد

شیر برقی از نوع دو سرعته یا چهار سرعته برحسب سفارش مشتری

ریل هدایت سـکو از نوع آسـانسوری

سازه از قطعات پیش ساخته آهنی با رنگ اپوکسی و زیر رنگ زینک ریچ و با اتـصال پیچ و مهره

تابلو فرمان مجـهز به جعبه، کنتاکتـور، رله، تـرمینال و ...

حرکت روان، بدون لرزش و کم صدا

بالابر مخصوص حمل بار

امکان تغییر مکان بالابر

نـصب سـریع و آسـان

کیفیت تولید محصولات بالان صنعت تحت مدیریت و الزامات استاندارد ایزو (توف آلمان)

مشخصات HSL4 - ST :

ارتفاع جابجایی تا 12 متر

ظرفیت بالابری تا 2000 کیلوگرم

ابـعـاد ســکو تا 2/5×2/5 متـر

بـرق مصـرفی سـه فاز 380 ولت

سامانه های ایمنی ویژه بالابرهای ثابت:

سـامانه ایـمنی ضـد سـقوط متشـکل از گاورنـر و پاراشـوت تدریـجی

شیـر ضـد ترکیدگی به منظور ایـمنی در هنگام افزایش ناگهانی سرعت و محافظت از شیلنگ هیدرولیک

سنسورهای محافظتی درب های کابیـن و طبقات

سنسورهای محافظ حد ارتفاع پایین و ارتفاع بالا