بالابر نفربر برج پیما (کلایمر) SKY STAGE CLIMBER

بالابر نفربر ویژه کار روی نمای ساختمان با ارتـفاع نامحــدود

 • آمیزه ای از فولاد و آلومینیوم و استفاده از قطعات استاندارد در ساخت
 • مجهز به وینچ های برقی تک فاز یا سه فاز به همراه قفل ایمنی اتوماتیک با سیـم بکسل از نوع فـولادی
 • دارای سیستم ضد واژگونی
 • مجهـز به سامانه فرود اضطراری در هنگام قطع برق
 • سکوی 2 الی 6 متـری از جنس آلومینیوم
 • قابل کنترل از داخل سکو
 • قابل ارائه با سیم جمع کن در صورت سفارش
 • با پایه روی بام و بازوی قابل تنظیم یا سامانه مونوریل
 • مطابق با استـاندارد جهانی
 • ایمن و بادوام
 • کیفیت تولید محصولات بالان صنعت تحت مدیریت و الزامات استاندارد ایزو (توف آلمان)

         قفل ایمنی بـرج پیما

قفل ایمنی ضد سقوط یک طرح دینامیک، جهت افزایش ایمنی  بیشتر دستگاه بوده که به میزان سرعت سیم بکسل عبور کننده از آن حساس است؛ به گونه ای که در صورت افزایش سرعت ناگهانی سکو ، قفل ایمنی به طور اتوماتیک عمل نموده و سکو را روی سیم بکسل ایمنی دوم نگه می دارد.

برج پیما بالان صنعت

* جریان مصرفی در برج پیما با برق سه فاز در مدل  Alpha 5003/3 آمپر و در Alpha 800  3/6 آمپر می باشد.