از درخواست کنندگان اخذ نمایندگی شرکت بالان صنعت خواهشمندیم ، پس از دانلود و مطالعه شرایط نمایندگی ، نسبت به تکمیل فرم مشخصات اقدام نموده و مدارک درخواستی را ، به آدرس ذیل ارسال نمایند .

صندوق پستی :775- 71455

مشاهده شرایط اعطای نمایندگی بالان صنعت

تکمیل فرم اعطای نمایندگی بالان صنعت ( حقیقی )

تکمیل فرم اعطای نمایندگی بالان صنعت ( حقوقی )