بلاگ - محتوا

دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان در ششمین جشنواره حامی حقوق مصرف کنندگان فارس سال 1395

دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان در ششمین جشنواره حامی حقوق مصرف کنندگان فارس سال 1395 را به خانواده محترم بالان صنعت تبریک عرض می گوییم

تجلیل و اهداء لوح سپاس به حامی مالی ششمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس به جناب آقای بیژن ابنوزاده مدیرعامل شرکت بالان صنعت

اهداء تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس به جناب آقای بیژن ابنوزاده مدیرعامل شرکت بالان صنعت

 

بازگشت