بلاگ - محتوا

بازدید ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن ایران و هیئت همراه از شرکت بالان صنعت

گزارش تصویری بازدید ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن ایران جناب آفای علی اشرف افخمی و هیئت همراه از شرکت بالان صنعت:

 

 

 

 

 

 

بازگشت