بلاگ - محتوا

انتخاب مهندس میثم ابنوزاده مدیر تحقیق و توسعه شرکت بالان صنعت به عنوان ریاست کمیته استاندارد بین المللی TC/214 ( سکوی کاری بالابرنده )

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان فارس با موافقت سازمان ملی استاندارد ایران، دبیرخانه کمیته فنی متناظر استانداردهای بین المللی 214/TC  (سکوهای کاری بالابرنده) در اداره کل استاندارد استان فارس مستقر شد.


مدیرکل استاندارد استان فارس در جلسه انتخاب اعضاء هیات رئیسه کمیته فنی متناظر استاندارد بین المللی 214/TC  که با حضور نمایندگان تولید کنندگان، مصرف کنندگان ، صاحب نظران علمی و دستگاههای اجرائی و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی فعال در زمینه تولید، بهره برداری و طراحی سکوهای کاری بالابرنده از جمله لیفتراک، آسانسور  کل کشور در محل اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد ، گفت: استان فارس به دلیل برخورداری از ظرفیت بسیار خوب در زمینه طراحی و ساخت «سکوهای کاری بالابرنده» موفق شد دبیرخانه کمیته فنی متناظر استاندارد بین المللی 214/TC را در این اداره کل مستقر کند.


در این جلسه اعضاء هیات رئیسه کمیته فنی «سکوهای کاری بالابرنده» با رای گیری اعضاء حاضر در جلسه که از کل کشور حضور داشتند جناب آقای مهندس میثم ابنوزاده به عنوان رئیس، آقای دکتر بازرگان به عنوان نائب رئیس و آقای مهندس منصوری به عنوان دبیر انتخاب و دبیرخانه کمیته در این اداره کل مستقر می شود.

بازگشت