بلاگ - محتوا

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1395

شرکت بالان صنعت ، مقدم بازدید کنندگان را در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران از تاریخ 22 تا 25 مرداد ماه 1395 گرامی می دارد.

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران - سالن 8 و 9 - غرفه 62

بازگشت